ข้อมูลนักวิจัย Stephen Moses John

Stephen Moses John


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : -
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : นิสิตนักศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ :

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - 2 - - - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 2 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( - )
Title : Characteristics and Chemical Composition of Colored Rice-Milk Kefir and Optimization for Antioxidant Studies
ผู้ร่วมโครงการ : ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 6003008 )
ชื่อโครงการ : Characteristics and Chemical Composition of Colored Rice-Milk Kefir and Optimization for Antioxidant Studies
ผู้ร่วมโครงการ : ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม