ข้อมูลนักวิจัย มณีรัตน์ องค์วรรณดี

มณีรัตน์ องค์วรรณดี


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - - - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น - โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ