ข้อมูลนักวิจัย วราวุธ สุธีธร

วราวุธ สุธีธร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- 1 1 - - - - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5506064 )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงบรรพชีวินวิทยา
พื้นที่ดำเนินการ : 1.แหล่งไดโนเสาร์ภูน้อย อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 2. อบต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ และโรงเรียนคำม่วง/บ้านนาบอน 3. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
2 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( 5406030 )
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมบรรพชีวินวิทยาสู่ชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ : -