ข้อมูลนักวิจัย ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่

ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : การจัดการวัฒนธรรม
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : วัฒนธรรมศาสตร์

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - - - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น - โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ